icon icon icon

Dự án điện mặt trời Tân Lâm - Di Linh - Lâm Đồng

Liên hệ

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Gia Lai

  • Nội dung: Thi công tường hào bentonite chống thấm đập
  • Địa điểm: Xã Iartô, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
  • Giá trị hợp đồng: 29 tỷ đồng

Đang cập nhật thông tin dự án