icon icon icon

Dự án nhà máy điện rác Bắc Ninh

Liên hệ

Chủ đầu tư: Liên doanh Chosun Hàn Quốc và Ngôi sao Xanh

  • Nội dung:Thi công hệ thống hạ tầng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, nước thải nhà máy
  • Địa điểm: Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Giá trị hợp đồng: 45 tỷ đồng
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật