icon icon icon

Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghê cao MK Vĩnh Phúc

Liên hệ

Chủ đầu tư:Công ty Cổ Phần công nghệ cao MK
Nội dung: Thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện
Địa điểm: Khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên , Tỉnh Vĩnh Phúc
Giá trị hợp đồng: 25 tỷ đồng

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật