icon icon icon

Bó vỉa Bê tông đúc sẵn

Liên hệ

Bó vỉa hè được xem như một khu vực an toàn nhô cao lên trên so với mặt đường. Có vai trò như các cấu trúc giúp hạn chế tốc độ của phương tiện giao thông và có tác dụng điều tiết giao thông.

- Bó Vỉa Bê Tông hiện nay được sử dụng rất phổ biến ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ của đô thị.

- Bó vỉa hè được xem như một khu vực an toàn nhô cao lên trên so với mặt đường. Có vai trò như các cấu trúc giúp hạn chế tốc độ của phương tiện giao thông và có tác dụng điều tiết giao thông.

- Bó vỉa bê tông có rất nhiều kích thước và thiết kế khác nhau nhưng tác dụng cơ bản là giống nhau ký hiệu bó vỉa h200 có nghĩa là chiều cao của vỉa cao 200 mm

- Chúng tôi sản xuất Bó vỉa bê tông cung cấp cho các dự án trên toàn quốc, tiêu chuẩn bó vỉa đạt chất lượng cao, bề mặt nhẵn bóng không có bọt khí, mác bê tông cao, kích thước đều sai số không quá 5mm