LIÊN HỆ

Cổ đông, nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin về công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của EVEREST E&C xin vui lòng liên hệ:

Tiểu ban Thư ký tổng hợp, Đối ngoại – Pháp chế

Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và đầu tư EVEREST

Địa chỉ: Lô BT01-15, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 6 664 5609     

Fax: (844) 6 664 5609     

Email: quanph@everestec.fuzzymark.com 

 

CHỈ ĐƯỜNG

Biểu mẫu liên hệ