THÔNG TIN CHUNG

 

Tên đầy đủ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ EVEREST

Tên giao dịch:

EVEREST ENGINEERING – CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

EVEREST E&C

Vốn điều lệ:

22.000.000.000 VNĐ (Hai mươi hai tỷ đồng)

Mã số thuế:

0108130685

Trụ sở chính:

Lô BT01-15, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại:

(024) 6 664 5609      Fax:  (024) 6 664 5609     

Website:

www.everestec.com.vn        Email: info@everestec.fuzzymark.com

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

LIÊN HỆ

Cổ đông, nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân cần trao đổi thông tin về công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư của EVEREST E&C xin vui lòng liên hệ:

Tiểu ban Thư ký tổng hợp, Đối ngoại – Pháp chế

Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và đầu tư EVEREST

Địa chỉ: Lô BT01-15, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 6 664 5609     

Fax: (844) 6 664 5609     

Email: quanph@everestec.fuzzymark.com 

 

Chỉ đường

Biểu mẫu liên hệ