DỰ ÁN CẢI TẠO, MỞ RỘNG RESORT TUI BLUE – NAM HỘI AN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Mái Đoàn

Địa điểm: xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Quy môphạm vi công việc: Thi công sửa chữa, cải tạo và mở rộng Resort Tui Blue

Tiến độ thi công: Từ tháng 06/2021 – tháng 11/2021.

Tổng giá trị hợp đồng: 21 tỷ đồng.

  • Một số hình ảnh thi công tại dự án:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.